Sidste NYT

Generalforsamling 06. november 2021

 

GENERALFORSAMLING 2021

 

Lørdag den 6. november kl. 12 afholder Johannes Jørgensen Selskabet sin ordinære generalforsamling på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, Svendborg.

 

DAGSORDEN

Da generalforsamlingen 2020 måtte aflyses p.g.a. Coronarestriktionerne, vil dagsorden for dette års generalforsamling være den samme som vi udsendte sidste år.

   

  1. Valg af dirigent og referent.
  1. Formandens beretning. Debat af og evt. godkendelse deraf.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  3. Formanden fremlægger bestyrelsens handlingsplan for det kommende år til godkendelse.
  4. Kassereren fremlægger forslag til fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af formand for et år. Genvalg kan finde sted.  
  6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Der vælges for to år ad gangen, idet to medlemmer afgår i lige år, to andre i ulige år. På valg er Maria Truelsen og Henning Fink-Jensen. Genvalg kan finde sted.
  7. Valg af 2 suppleanter revisor for 2 år.
  8. Indkomne forslag. Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændringer ٪.

      10.   Eventuelt.

 

Eventuelle forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10. oktober 2021.

                                                    -------------------------------------

                                                                                                              

Som det er fremgået både af medlemsbladet og af dagspressen åbnedes tidligere på året De Danske Digterruter, hvor også Johannes Jørgensen er repræsenteret ved en rundtur i Svendborg. Stig Holsting vil vise denne i en powerpoint og, skulle vejret tillade det, vil vi besøge et eller nogle af ”stationerne” i byen, der beretter om digterens liv og forfatterskab.

 

OBS! Svendborg Bibliotek er vært ved et let traktement - og beder af hensyn til planlægningen om tilmelding til spisning. Det kan ske til: Bibliotekar

 Henrik Hagsholm Pedersen på e-mail:

henrik.hagsholm.pedersen@svendborg.dk

Eller til Svendborg Bibliotek,Svinget 1, 5700 Svendborg. Mærk Kuverten: tilmelding til spisning ved Johannes Jørgensen Selskabets generalforsamling.

Man kan også skrive eller ringe til selskabets formand, Stig Holsting

e-mail: stighholsting@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding til spisning: Torsdag den 29. oktober.

Man anbefales i øvrigt altid til at orientere sig via selskabets hjemmeside www.johannesjoergensenselskabet.dk.

 

På gensyn

Bestyrelsen

 

 

Sommermødet 2021 aflyst

Sommermøde 2021 - AFLYST

Bestyrelsen har fundet det mest forsvarligt at aflyse sommermødet igen i år. Som situationen er pt. må der max være 25 personer samlet indendørs, og vi kan ikke vide, hvordan det udvikler sig frem til august. Hvis smitten breder sig i København og på Frederiksberg, vil samfundet igen blive lukket ned. Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse.

Ny CD med Lisa Ibenfeldt Schultz

1 Ahasverus. 2. Sommeraften. 3. Der er en Brønd, som rinder.

Der for kort tid siden udkommet en ny CD med bl.a. 3 sange af Johannes Jørgensen. Det er komponisten Lisa Ibenfeldt Schultz der har sat egne melodier til digtene. Man kan via følgende link høre sangene.

https://lisaibenfeldtschultz.lnk.to/SyvSymbolistiskeDigte

 

Formandsberetning 2020 m.v. tilgængeligt under Generalforsamling

Ved den aflyste generalforsamling (2020) lørdag d. 7. november skulle formandsberetning, handlingsplan og regnskab have været fremlagt for medlemmerne til evt. godkendelse. Dette kan ses under faneblad: Generalforsamling.

Hvis der er nogen, som har indvendinger eller kommentarer dertil, kan det lægges ind under linket "Skriv til os".

 

Fra Selskabets generalforsamling Svendborg bibliotek 9. november 2019. Den nyvalgte bestyrelse fra venstre: Ove Klausen, formand Stig Holsting, Andreas Holsting, Henning Fink- Jensen og Maria Truelsen.
På generalforsamlingen den 9. november 2019 på Svendborg Bibliotek orienterede formanden Stig Holsting bl.a. om den ny tekstkritiske udgave af "Mit Livs Legende" udarbejdet af Henrik Wivel og Elise Iuul for Det Danske Sprog-og Litteratur Selskab. Udgivelsen har stor værdi for forskningen og sælges fra næste uge, hvor den også vil blive præsenteret på Bogforum i Bella Centret.

Hør formanden tale om Johannes Jørgensen

 

den2radio

den2radio er betegnelsen på en netbaseret kanal, der udelukkende sender udsendelser over kulturelle emner.

En af kanalens medarbejdere, Lasse Nyeng Hemicke har produceret en serie udsendelser om Johannes Jørgensen, hvor bl.a. Johannes Jørgensen Selskabets formand, Stig Holsting i to udsendelser beretter om digterens liv og forfatterskab og Johan Chr. Nord fortæller om den unge Johannes Jørgensens optagethed af den tyske filosof, Arthur Schopenhauer. Det er planen, at der skal produceres endnu to udsendelser

Udsendelserne kan findes på den2radios hjemmeside, hvor man kan klikke ind på de udsendelser, man måtte ønske at høre.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.06 | 10:53

Ja tak. Vil købe den gamle udgave 1903.
Kan jeg komme forbi at hente den om ca en uge
da jeg bor i Skåne men har ærinde i Dk. i nær fremtid

...
01.06 | 15:24

Kære Ruth Thomsen
Prisen på bogen er ca. 80 kr. Min usikkerhed skyldes, at bogen ligger i vores arkiv, hvor jeg først kommer om et par dage.

...
01.06 | 15:15

Tak for svar!
Hvad koster Pilgrimsbogen fra 1903 ?
Er meget interesseret

Mvh Ruth thomsen

...
31.05 | 16:22

Pilgrimsbogen er udkommet i 4 udgaver. Forskellen på 1.udgaven og de tre andre består alene i forfatterens egne rettelser. 1903-udgaven kan købes hos os.

...
Du kan lide denne side