Sidste NYT

Den nye bestyrelse fra 05. november 2022

Den nye bestyrelse efter valgene på generalforsamlingen 2022, set fra venstre Elizabeth Cray Bakra, Ove Klausen, Bo Alkjær, Birte Lundgreen og Ove Kreisberg.

Generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING 2022

 

Lørdag den 5. november kl. 12 afholder Johannes Jørgensen Selskabet sin ordinære generalforsamling på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, Svendborg.

 

DAGSORDEN

   

 1. Valg af dirigent og referent.
 1. Formandens beretning. Debat af og evt. godkendelse deraf.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 3. Formanden fremlægger bestyrelsens handlingsplan for det kommende år til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger forslag til fastlæggelse af kontingent.
 5. Valg af formand for et år. Stig Holsting ønsker ikke genvalg.  
 6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Der vælges for to år ad gangen, idet to medlemmer afgår i lige år, to andre i ulige år. På valg er Andreas Holsting. Genvalg ønskes ikke og Ove Klausen.
 7. Valg af 2 suppleanter for 2 år.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at hvis der pga. manglende kandidater til formandsposten ikke har kunnet vælges en ny bestyrelse, afholdes der umiddelbart efter denne generalforsamling en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at bestyrelsen foreslår, at selskabet nedlægges.
 10. Eventuelt.

 

Eventuelle forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10. oktober 2021.

                                                      -------------------------------------

                                                                                                                

Da Johannes Jørgensen Selskabet i år kan notere sit 20-års jubilæum, vil Stig Holsting fortælle om selskabets historie og høstede erfaringer og resultater; er de oprindelige målsætninger blevet indfriet?

Der vil efterfølgende blive mulighed for spørgsmål og kommentarer.

 

OBS! Svendborg Bibliotek er vært ved et let traktement - og beder af hensyn til planlægningen om tilmelding til spisning. Det kan ske til bibliotekar Henrik Hagsholm Pedersen på e-mail: henrik.hagsholm.pedersen@svendborg.dk

Eller til Svendborg Bibliotek,Svinget 1, 5700 Svendborg. Mærk kuverten: tilmelding til spisning ved Johannes Jørgensen Selskabets generalforsamling.

Man kan også skrive til selskabets formand, Stig Holsting på e-mail: stighholsting@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding til spisning: Torsdag den 27. oktober.

Man anbefales i øvrigt altid til at orientere sig via selskabets hjemmeside www.johannesjoergensenselskabet.dk.

 

På gensyn

Bestyrelsen

 

Jorsalafærd 100 året for udgivelsen af Johannes Jørgensens bog om sin rejse i Palæstina i 1921, Josalafærd markeres bl.a. ved en instagram-serie, som man kan følge på følgende opslag: #jorsalafaerd2022. Det er den i Jerusalem boende Birte Lundgreen, som ved citater fra bogen, egne kommentarer og billeder vil bringe os rundt i Jørgensens fodspor. Det var på opfordring af Berlingske Tidende, Aftenposten og Svenska Dagbladet at Johannes Jørgensen i følgeskab med Andrée Carof rejste til Palæstina for at forsyne avisernes læsere med indtryk fra landet.

Bestyrelsen til J.J.Selskabet genvalgt på Generalfors. 2021 - Mere følger

Formandens beretning ligger nu tilgængelig under:  Generalforsamling.

Den siddende bestyrelse for selskabet blev genvalgt på den netop gennemførte generalforsamling i Svendborg

Ny CD med Lisa Ibenfeldt Schultz

1 Ahasverus. 2. Sommeraften. 3. Der er en Brønd, som rinder.

Der for kort tid siden udkommet en ny CD med bl.a. 3 sange af Johannes Jørgensen. Det er komponisten Lisa Ibenfeldt Schultz der har sat egne melodier til digtene. Man kan via følgende link høre sangene.

https://lisaibenfeldtschultz.lnk.to/SyvSymbolistiskeDigte

 

På generalforsamlingen den 9. november 2019 på Svendborg Bibliotek orienterede formanden Stig Holsting bl.a. om den ny tekstkritiske udgave af "Mit Livs Legende" udarbejdet af Henrik Wivel og Elise Iuul for Det Danske Sprog-og Litteratur Selskab. Udgivelsen har stor værdi for forskningen og sælges fra næste uge, hvor den også vil blive præsenteret på Bogforum i Bella Centret.

Hør formanden tale om Johannes Jørgensen

 

den2radio

den2radio er betegnelsen på en netbaseret kanal, der udelukkende sender udsendelser over kulturelle emner.

En af kanalens medarbejdere, Lasse Nyeng Hemicke har produceret en serie udsendelser om Johannes Jørgensen, hvor bl.a. Johannes Jørgensen Selskabets formand, Stig Holsting i to udsendelser beretter om digterens liv og forfatterskab og Johan Chr. Nord fortæller om den unge Johannes Jørgensens optagethed af den tyske filosof, Arthur Schopenhauer. Det er planen, at der skal produceres endnu to udsendelser

Udsendelserne kan findes på den2radios hjemmeside, hvor man kan klikke ind på de udsendelser, man måtte ønske at høre.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.07 | 11:20

I skulle vel ikke have MIN LIVSANSKUELSE i INDBUNDEN UDG.? Jeg har den uindbundet - lidt løs i det. Mvh Jan Ulrik Dyrkjøb

...
21.06 | 13:06

Desværre har Svendborg Kommune ikke sikret adgang for hsndicsppede og kørestolsbrugere

...
16.06 | 17:30

Det børsnoteres , at kørestolsbrugere og hsndicsppede, ikke kan komme ind!
Adgangforholdene tillader det ikke!

...
21.04 | 16:27

Kære Stig Hilsting
Det jeg bare ville sige var køber gerne et eksemplar hvis I fortsat har nogle til salg
Vh TMelchior
Fortsat god dag

...
Du kan lide denne side