Generalforsamling 2017 i Svendborg

Anex på Svendborg bibliotek, hvor generalforsamlingen afholdes

GENERALFORSAMLING 2017

 

Lørdag den 4. november kl. 12 afholder Johannes Jørgensen Selskabet sin ordinære generalforsamling på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, Svendborg.

 

DAGSORDEN

    

1.      Valg af dirigent og referent.

  1. Formandens beretning. Debat af og evt. godkendelse deraf.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  3. Formanden fremlægger bestyrelsens handlingsplan for det kommende år til godkendelse.
  4. Kassereren fremlægger forslag til fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af formand for et år. Genvalg kan finde sted.  
  6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Der vælges for to år ad gangen, idet to medlemmer afgår i lige år, to andre i ulige år. På valg er Ove Klausen og Andreas Holsting. Genvalg kan finde sted.
  7. Valg af 2 suppleanter for 2 år. På valg er Gerd Kjær og Nanna Drejer. Genvalg kan finde sted.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. På valg er Ronald Mikkelsen. Der er ikke valgt en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

      10.  Indkomne forslag.

      11.  Eventuelt.

 

Eventuelle forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10. oktober 2017.

                                                    -------------------------------------

                                                                                                              

Dagens øvrige program er endnu ikke på plads men vil blive slået op på selskabets hjemmeside.

 

OBS! Svendborg Bibliotek er vært ved et let traktement - og beder af hensyn til planlægningen om tilmelding til spisning. Det kan ske til: Bibliotekar Henrik Hagsholm Pedersen - Mail: henrik.hagsholm.pedersen@svendborg.dk

Eller pr brev. Svendborg Bibliotek Svinget 1, 5700 Svendborg. Mærk Kuverten: tilmelding til spisning ved Johannes Jørgensen Selskabets generalforsamling.

Man kan også skrive eller ringe til selskabets formand, Stig Holsting

e-Mail: stighholsting@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding til spisning: Onsdag den 2. november.

Johannes Jørgensens Hus vil være åbent for besøg fra kl. 10.

Man anbefales i øvrigt altid til at orientere sig via selskabets hjemmeside www.johannesjoergensenselskabet.dk.

 

 

På gensyn

Bestyrelsen

Selskabets formand, Stig Holsting byder velkommen.

Journalist Henrik Denman berettede om forholdet mellem Johannes Jørgensen og magister Emil Frederiksen og dennes arbejde med digterens værker.

 

Musikjournalist Kirsten Rønn fortalte om forskellige komponisters behandling af Johannes Jørgensens digtning.

Lektor Knud Bjarne Gjesing fortalte om den unge Johs. Jørgensens litterære opgør, som det kom til udtryk gennem hans ungdomsromaner.

Dagens aktører; fra venstre: Henrik Denman, Knud Bjarne Gjesing, Stig Holsting, Kirsten Rønn og pianisten Arne Christensen.
Møsting Hus på Frederiksberg i København har i en årrække dannet en flot ramme om selskabets sommermøder.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 17:47

Kan jeg købe bogen "November sjæl

Anny Gudum Ritavej 16. 9520 Skørping

...
20.01 | 17:43

Da jeg er interesseret i Johs. Jørgensen og hans forfatterskab, vil jeg gerne være medlem, sender penge til kontingent.
venlig hilsen

...
20.01 | 17:21

...
06.12 | 13:23

Jeg har et meget fint eksemplar af DANTESTEMNINGER med 4 træsnit af Ebba Holm. Det er med EH's segl og inskription af Ebba Holm til Tavs Neiiendam.
Kan købes.

...
Du kan lide denne side