Generalforsamling 2016

Den genvalgte bestyrelse

Referat fra generalforsamling i Johannes Jørgensen Selskabet

 Søndag den 6. november 2016 på Svendborg Bibliotek

 

1. Valg af dirigent og referent

Søren Jensen blev valgt som dirigent, Ove Klausen som referent. Der var 31 deltagere.

 

2. Formandens beretning

Formand Stig Holstings beretning er vedlagt som bilag.

 

Bibliotekschef Birgitte Karmann Roslev takkede Selskabet og formanden i særdeleshed for et godt samarbejde. Hun sagde formanden en særlig tak for den seneste udstilling, han har lavet i JJ’s Hus, som giver en oversigt over JJ’s liv, virke og forfatterskab. På meget pædagogisk vis svarer den på mange af de spørgsmål, besøgende ellers stiller.

 

Flemming Jerk takkede formanden og Selskabet for med deres indsats at bevare JJ som en kendt person i det danske kulturliv.

 

Beretningen blev godkendt med akklamation

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Henning Fink-Jensen fremlagde regnskabet. Regnskabet og kassererens bemærkninger til regnskabet er vedlagt som bilag.

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

3. Formanden fremlagde handlingsplan for det kommende år til godkendelse

Det næste års aktivitetsniveau vil blive normalt igen oven på et 2016 præget af 150-året for JJ’s fødsel og af, at han var Årets Klassikere.
De forberedte aktiviteter er følgende:

  • ·       Sommermøde i august
  • ·       En rejse til Vadstena i efteråret
  • ·       Studier i JJ’s dagbøger.

 

Andreas Holsting gjorde opmærksom på, at man løbende kan holde sig orienteret om Selskabets aktiviteter på Selskabets hjemmeside. Og Selskabet er nu også kommet på Facebook.

 

Handlingsplanen blev godkendt med akklamation.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Kassereren foreslog at fastholde kontingentet på 175 kroner. Det blev vedtaget med akklamation.

 

6. Valg af formand

Stig Holsting blev genvalgt som formand med akklamation.

 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Med akklamation blev Henning Fink-Jensen og Oluf Schönbeck genvalgt til bestyrelsen.

 

8. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

11. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Formandsberetning 2016

Formandsberetning

Johannes Jørgensen Selskabet – 2016

2016 har været et bemærkelsesværdigt år for selskabet. Det var naturligvis forventeligt, idet Johannes Jørgensen i anledning af sin 150 års fødselsdag var blevet udnævnt til ”Årets klassiker”. Dette initiativ var taget af bestyrelsen for klassikerdagen og altså ikke udgået fra os, bortset fra, at vores aktiviteter siden oprettelsen af selskabet i 2002 har bidraget til, at man på rette sted har fået øjnene op for Johannes Jørgensens litterære kvaliteter.

Som formand for selskabet blev jeg imidlertid inviteret med til Klassikerdagens forberedende bestyrelsesmøder i Dansk Biblioteksforening i Vartov i København, hvor et program blev lagt for afvikling af selve klassikerdagen d. 20. september på Københavns Hovedbibliotek.

Men tidligt på året begyndte vi i vores egen bestyrelse at lægge planer for, hvordan vi skulle udnytte den megen opmærksomhed, som Johannes Jørgensen, som klassikeråret venteligt ville blive genstand for.

Allerede i slutningen af 2015 havde jeg i Johannes Jørgensens Studiecenter, hvor vi er 10-12 interesserede, som en gang imellem samles, fremlagt en plan for en bogudgivelse, der skulle være selskabets flagskib ved markeringen og fejringen. Jeg fremlagde en liste over forskere, som måtte være gode at få med i bogen, der var tænkt som en antologi. De sagde alle ja og emnerne, som jeg fremlagde blev alle accepteret med stor interesse og fordelt med deadline for aflevering nytåret 2016. Bogens titel havde jeg fundet i en af Jørgensens dagbøger – Novembersjæl.

Denne tidsfrist kunne imidlertid ikke holde for alle, men ved at strække os lidt, fik vi bidragene i hus, så projektet kunne nås. Vi var tre redaktører på bogen – Oluf Schönbeck, Bo Alkjær og mig, som fordelte opgaverne mellem os, for det viste sig, at bogens omfang ville blive større, end egentlig planlagt, selvom to bidragsydere måtte melde fra.

Men på grund af mit eget helbred efter et fald på gaden, måtte jeg overlade det meste af korrekturlæsningen til mine højt kvalificerede medredaktører, så vi kunne nå at blive færdige til udgivelsesdagen, der var sat til sommermødet den 21. august. Det skal samtidig understreges, at det grafiske arbejde blev meget professionelt udført af Bo Alkjær, der også i sin tid forestod arbejdet med bogen Via Ricordi.

En dag omkring nytår blev jeg ringet op af formanden for Carit Etlarselskabet, Martin Dyrbye, som spurgte mig, om jeg ville deltage i et møde med Folketingets Kulturudvalg sammen med ham og formanden for Aakjær-selskabet, Henning Linderoth. Det var hensigten at få varmet op under udvalgets syn på vigtigheden af at støtte den klassiske litteratur. Vi mødte op i et af folketingets udvalgslokaler, hvor Dyrbye på en fin måde gjorde rede for det arbejde, der rundt om bliver gjort for at gøre opmærksom på den litterære skat, vi har og henviste særskilt til de tre aktuelle klassikere (Carit Etlar fyldte 200 år i 2016). Derefter var det meningen, at Linderoth og jeg hver skulle fortælle kort om vores selskaber, men Linderoth tog resten af tiden, så jeg fik ikke lejlighed til for mig at fremsætte mine/vores synspunkter. Jeg havde fået bemyndigelse af Søren Sørensen til at repræsentere Samrådet for de Litterære Selskaber. Men det blev der altså ingen mulighed for.

Arrangementet ”København læser”, der havde som tema ”Klassiske mænd, der elsker kvinder”, som også afholdes på Københavns Hovedbibliotek, deltager vi gerne i, når temaet passer os. Og det syntes jeg, det gjorde i år. Derfor skulle jeg den 1. marts causere en ½ time over dette tema, men kort før jeg skulle på, måtte jeg melde fra, idet virkningerne fra mit omtalte fald på gaden pludselig begyndte at vise sig, så jeg mistede mælet. Jeg måtte gå hjem og melde mig hos lægen.

Ad lidt snørklede veje så jeg mig pludselig i den situation, at jeg var blevet medlem af bestyrelsen for de litterære selskaber, hvis formand, forfatteren Søren Sørensen så sig nødsaget til at trække sig tilbage på grund af sygdom – og alder. Ny formand for bestyrelsen blev Johan Rosdahl, der også er formand for Pontoppidanselskabet.

Sidste år fik jeg en aftale med Gentofte Bibliotek om et samarbejde omkring Johannes Jørgensen i jubelåret 2016. Jeg havde forlods sendt dem et forslag om at genoptrykke bogen ”Fra Gjentofte Kommune”, som Jørgensen skrev i 1911. Det er en blanding af historik, topografi og reklame for den nordsjællandske kommune, hvor familien Jørgensen flyttede til i 1903. Bogen har ikke været til at opdrive udenfor bibliotekerne, så jeg syntes, det var en oplagt ide at genoptrykke bogen for at markere forfatterens runde fødselsdag samtidig med, at den unægtelig også er et stykke litteratur, kultur-og lokalhistorie. Det spørgsmål vil jeg vende tilbage til på rette sted i min beretning. 

Som bekendt er den såkaldte ”Store Bogdag på Hald Hovedgård” nedlagt, så her er intet nyt at berette.

Sommermødet i Møstings Hus på Frederiksberg d, 21. august blev afviklet for 14. gang og trak som sædvanligt mange folk til. Vi havde udsendt pressemeddelelse herom til udvalgte aviser samtidig med, at Møstings Hus havde lavet et fint opslag herom på deres hjemmeside. Men et større artikel om Johannes Jørgensen i Frederiksberg Lokalavis havde også trukket nye folk til. Historikeren Jon Gissel fortalte meget detailleret om kampen mellem konservatisme og radikalisme som baggrund for Johannes Jørgensens virke i slutningen af 1800-tallet og efter pausen fortalte Elise Iuul og Henrik Wivel om deres arbejde med en tekstkritisk udgave af Mit Livs Legende. Endelig kunne vi præsentere den nye antologi Novembersjæl som en markering af digterens 150 års fødselsdag.

Onsdag d. 21. september havde Ordrup Bibliotek arrangeret en velbesøgt foredragsaften med formanden for Lokalhistorisk Forening, Flemming Noes-Rasmussen og mig. Jeg fortalte om Jørgensens liv og forfatterskab og Noes-Rasmussen om Gentofte kommune på Jørgensens tid ud fra den omtalte genoptrykte bog ”Fra Gjentofte Kommune”, som blev præsenteret ved samme lejlighed. Vores selskab har købt et antal til videresalg.

Samarbejdet med Svendborg Bibliotek omkring Johannes Jørgensens Hus går som vanligt med stor imødekommenhed overfor de ideer, jeg stundom dukker op med. Inspireret af et besøg i Strindbergmuseet i Stockholm udarbejdede jeg en såkaldt ”Livslinie” over Johannes Jørgensens lange liv og store forfatterskab, som jeg fik etableret i løbet af juli måned. Det er tanken, at den skal hjælpe med til at bibringe den besøgende en forståelse for digterens vilkår og betydning som kulturpersonlighed. Af samme grund er det hensigten, at denne udstilling skal være permanent.

Jubelåret slutter som bekendt med at markere digterens runde fødselsdag den 6. november. Sammen med Svendborg Bibliotek, ejeren af digterens fødested, Jesper Stig Andersen og organist Poul Chr. Balslev fra Vor frue kirke, har vi sammensat et langt program, for at markere dagen på værdig vis. Jeg vil godt som formand for selskabet takke alle medvirkende for al imødekommenhed og jeg tror, at dagen vil blive husket, som man endnu husker, da vi her i Svendborg markerede Johannes Jørgensens 50års dødsdag d. 29. maj 2016.

 

Frederiksberg d. 16. oktober 2016

Stig Holsting

Formand for Johannes Jørgensen Selskabet

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 17:47

Kan jeg købe bogen "November sjæl

Anny Gudum Ritavej 16. 9520 Skørping

...
20.01 | 17:43

Da jeg er interesseret i Johs. Jørgensen og hans forfatterskab, vil jeg gerne være medlem, sender penge til kontingent.
venlig hilsen

...
20.01 | 17:21

...
06.12 | 13:23

Jeg har et meget fint eksemplar af DANTESTEMNINGER med 4 træsnit af Ebba Holm. Det er med EH's segl og inskription af Ebba Holm til Tavs Neiiendam.
Kan købes.

...
Du kan lide denne side