Standardside

Foto fra sommermødet 2018 med de aktive oplægsholdere.

Formandsberetning for 2018

 

Det må være enhver foreningsformands mareridt at skulle holde formandsberetning uden at have noget at berette. Den tænkte situation kan under alle omstændigheder ikke være fremmende for en forenings trivsel.

Hvert år, når der skal gøres status over Johannes Jørgensen Selskabets aktiviteter, skal årets bestyrelsesreferater og medlemsblade nærlæses for at se, om der er noget at sætte på dagsordenen. Her er det naturligvis først og fremmest de aktiviteter, som på en eller anden måde henvender sig direkte til foreningens medlemmer og/eller inddrager dem. Derfor kan beretningen ikke hvert år være lige dynamisk.

2018 har været et ret stille år på de ydre planer. Arrangementet ”København Læser” som er et årligt tilbagevendende arrangement på Københavns Hovedbibliotek arrangeret af foreningen De litterære Selskaber (kaldt LISE), blev i år afviklet d. 23. februar under temaet ”Manifester”. Jeg deltog med et oplæg om Johannes Jørgensens manifest om Symbolismen i tidsskriftet TAARNET fra december 1893. De øvrige deltagende selskaber var James Joyce Selskabet, Dickensselskabet, Karen Michaelis Selskabet, Blicherselskabet og H. C. Andersen Samfundet for København. Ellers har der været stille omkring LISEs aktiviteter i løbet af året i hvert fald for vores vedkommende, da ikke alt har bud til vores formål.

Årets temaudstilling i Johannes Jørgensens Hus har i år drejet sig om bøger, som Johannes Jørgensen har skrevet dedikationer i til venner og bekendte. I sagens natur har vi kun kunnet vise en meget lille del af de eksemplarer, som han i rigt mål forærede rundtomkring. Han havde en meget stor venne- og bekendtskabskreds overalt i Europa, og da han udgav ca. 80 titler, har det drejet sig om rigtig mange bøger. Endelig er det jo kun et fåtal af disse, som vi er kommet i besiddelse af, da modtagerne sandsynligvis har værdsat gaverne og ladet dem gå videre i arv. Men en del er vi på forskellig måde kommet i besiddelse af og har kunnet lave en lille montreudstilling, som fortæller sin egen historie.

Om Johannes Jørgensens Hus er der bl.a. at berette, at besøgstallet gennem de sidste år har vist en opadgående tendens. Vi taler ikke om astronomiske tal men en opadgående kurve er meget positiv. Her betyder pressens omtale af Johannes Jørgensen næsten i enhver henseende meget. Især naturligvis i 2016, hvor han var årets klassiker og også, at pressen er villig til at optage vores pressemeddelelser i forbindelse med vores arrangementer.

Ove Klausen, som er sekretær i vores bestyrelse, er god til via sin PC at finde frem til alle de steder i den eksisterende presse, hvor Johannes Jørgensens navn nævnes. Det er i sagens natur ofte petitnotater, men er alligevel med til at belyse, at hans navn er aktuelt i mange sammenhænge.

Sommermødet afholdtes d. 13. august som sædvanlig i Møstings Hus på Frederiksberg. Mødet er af mange blevet betegnet som et af de bedste, og selvom jeg hvert år går fra mødet med stor tilfredshed for arrangementets succes, så synes jeg, vi har god grund til at betragte det årlige sommermøde som selskabets flagskib. Der er så godt som fuldt hus, og der er stor entusiasme m. h. t. spørgelyst.

Årets foredragsholdere var Martin Bergsøe, som talte om Johannes Jørgensens religiøsitet – et emne, han uddyber yderligere i en bog, som udkommer til foråret. Johannes Jørgensen Selskabet har ydet et tilskud til udgivelsen.

Sommermødets anden foredragsholder var Henrik Wivel, som efterhånden er en god bekendt for os. Han berettede om arbejdet med at lave en tekstkritisk udgave af Mit Livs Legende, som han gennem de sidste to år har arbejdet på sammen med Elise Iuul for Det danske Sprog og Litteraturselskab. Arbejdet er nu afsluttet, og man stiler efter at udgive det (3 bd.) i løbet af foråret 2019.

Ved sommermødet kunne vi endvidere præsentere en komponist, Jakob Vejslev, som har udgivet en bog med 117 kompositioner med tekster af danske klassiske forfattere – heraf med 20 af Johannes Jørgensen. Han havde fået en netop nyuddannet baryton til at synge 10 af disse sange til klaverakkompagnement. Rent personlig fandt jeg hans melodier meget lyriske og fint tilpasset Jørgensens tekster. Jakob Vejslev har i øvrigt meddelt mig, at han siden har skrevet endnu flere melodier til Jørgensen-tekster. Hans kompositioner indgår nu i selskabets arkiv over komponisters arbejder med Johannes Jørgensens lyrik.

Bestyrelsens måske vigtigste arbejde er udgivelsen af vores fire numre af Nyhedsbrevet. Vigtigheden ligger naturligvis i, at det er selskabets livline til især alle de medlemmer, som ikke kan deltage i vores arrangementer. Desuden er det jo selvsagt vores formidling af nyheder inden for forskningen af Johannes Jørgensens liv og forfatterskab. Som redaktør af bladet sukker jeg tit efter bidrag fra andre forfattere. Der er rigeligt at tage af, men det skal pointeres, at nyhedsstoffet for det meste finder sin værdi ved læsning af dagbøgerne, for det er som oftest her, nøglen til forståelsen af de mange kryptiske sider af forfatterskabet ligger.

                                                                 Stig Holsting

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.07 | 10:30

Jeg vil gerne hvis det er muligt købe et eksemplar af Johannes Jørgensens Den hellige Frans af Asssi.

...
21.05 | 10:11

Hej. Min kone var medlem til hun døde i 2016. Hun havde mange bøger af Joh. J. Jeg vil gerne forære dem til J.J.-Selskabet. Hvordan, hvornår og hvor? Har bil.

...
04.01 | 10:29

i Suoi bellissimi libri: "San Francesco d'Assisi" e "Santa Caterina da Siena" esistono anche in formato Ebook in Italiano?
Grazie
ceccus@hotmail.com

...
24.11 | 20:57

Den italienske beskrivelse af Johannes Jørgensen trænger til en kosmetisk gennemgang. Teksten er fyldt med en række ikke hjemmehørende x-er.

...
Du kan lide denne side