Generalfors. 2020 ikke afholdt p.g.a. Corona krisen

Formandens beretning 2021

Formandsberetning for Johannes Jørgensen Selskabet

for 2021

Året 2021 adskiller sig ikke væsentligt for aktiviteterne i Selskabet fra året før, der som bekendt var stærkt præget af coronaens samfundsforstyrrende restriktioner, hvor bestyrelsen måtte holde møde digitalt og sommermødet og generalforsamlingen aflyses p.g.a. forsamlingsforbud.

Men i år har bestyrelsen kunnet mødes fysisk og generalforsamlingen gennemføres på traditionel vis. Kun sommermødet fandt vi måtte aflyses, da forsamlings-bestemmelserne hele tiden blev ændret i takt med coronatallene.

I skrivende stund synes de værste følgevirkninger at være overstået, og bestyrelsen tør igen begynde at planlægge på længere sigt.

Men planlægningen har fået andre vanskeligheder, som intet har med den verserende virus at gøre. Da vi for over et år siden skulle til at lægge et program for sommermødet 2021, fik vi besked fra Møstings Hus, hvor vi i 18 år har holdt vores sommermøder, at det ikke kunne lade sig gøre mere, da husets koncept var ændret, så det ikke mere kunne afholdes arrangementer af vores art. Vi måtte med andre ord finde andre egnede lokaler i byen.

Der viste sig snart en ny mulighed, idet et stort velegnet lokale i forbindelse med Niels Steensens kollegium i Skt. Kjeldsgade på Østerbro kunne benyttes. Det ejes af Jesuitterne i kollegiet og lokalet – kaldet ”Englesalen” – benyttes i forvejen af forskellige foreninger til foredragsmøder. I mellemtiden besluttede bestyrelsen imidlertid at aflyse årets sommermøde, så vi nåede ikke videre i forhandlingerne vedr. en evt. leje af salen. Det vil vi snarest tage skridt til.

Sommermødet har gennem årene været selskabets vigtigste udadvendte aktivitet, så vi vil sætte meget ind på at genoptage traditionen. Endnu er der ikke sat et program sammen, men vi har forskellige ideer på bedding.

Selskabets forlagsvirksomhed barslede i 2020 med en oversættelse fra tysk af Johannes Jørgensens aldrig på dansk udgivne bog om den franske digter J.-K. Huysmans, hvis omvendelsesproces længe havde grebet ham, da han kunne spejle sin egen deri. Det var noget af et prestigeprojekt for selskabet, idet det var første gang siden 1966, at en nybog AF Jørgensen udkom på hans modersmål. Hvis ellers fremtiden tillader det, vil selskabet fortsætte sin udgivervirksomhed, og jeg røber sikkert ikke for meget ved at afsløre, at to bøger er underforberedelse, og som vi håber på at kunne udgive i 2022.

Forskningen i Johannes Jørgensens arkiver på Det Kgl. Bibliotek fortsætter, men også her er vi stødt ind i vanskeligheder, idet biblioteket sammen med Rigsarkivet er blevet underlagt nye regler der forhindrer os i en væsentlig del af forskningen. Vi må ikke mere affotografere fra arkivalierne, da det strider mod den nye personbeskyttelseslov. Det har sat en prop i en del af vores arbejde. Som bekendt skrev Jørgensen ofte især på fransk og i disse tilfælde, blev teksten affotograferet, så sprogkyndige ude fra kunne oversætte for os. Gennem de 16 år, vi har siddet og studeret Jørgensentekster på DKB, har affotografereringen i hundredvis af dagbogstekster, tegninger fra dagbøgerne og breve været en vigtig forudsætning for forskningen. Det har været en uvurderlig hjælp i arbejdet. Det må vi altså ikke mere – vi må kun afskrive i hånden. Vi må vente nogle år før restriktionerne også bortfalder for Jørgensens vedkommende. Men studierne i dagbøgerne fortsætter i det omfang det lader sig gøre.

Nyhedsbreveter fortsat vores vigtigste udadvendte aktiv og fortsætter med at udkomme 4 gange om året med relevant nyt på baggrund af den nye viden, vi henter gennem forskningen.

Bestyrelsen vil endnu en gang rette en stor tak til Svendborg Bibliotek for generøst at trykke bladet for os. Man fristes til at citere Johannes Jørgensen, da han beretter om udgivelsen af tidsskriftet TAARNET, at hverken redaktøren eller medarbejderne fik gage eller honorar og papirleverandøren eller trykkeriet penge for deres arbejde. Nyhedsbrevet må i så henseende betragtes som et lige så idealistisk foretagende som Taarnet.

LISE – der står for ”Litterære selskaber” – en paraplyorganisation for de litterære selskaber i Danmark blev stiftet af forfatteren Søren Sørensen tilbage i 2000. Han var en ildsjæl med mange ideer og arrangementer, som jeg har deltaget i adskillige gange. Lad mig blot nævne ”Store Bogdag” på Hald Hovedgård ved Viborg og ”København læse” på Københavns Hovedbibliotek – for ikke at glemme ”Årets klassiker”, der som bekendt gav anledning til en markering af Johannes Jørgensens 150-års fødselsdag. Men af forskellige grunde blev foreningen nedlagt i september i år, og om der i fremtiden kommer et nyt initiativ, afhænger vist kun af, at en ny ildsjæl dukker op på firmamentet.

Selskabet har lige siden det blev stiftet modtaget bøger fra folk til videresalg for øje. Det har været et vigtigt supplement til selskabets indtægter. Men da efterspørgslen i de seneste år har været stærkt vigende og vores lager er godt forsynet, har vi været nødt til at sige nej til at modtage flere bøger, medmindre der var tale om deciderede sjældenheder.

Som det længe har været bekendt gennem Nyhedsbrevet og presse og TV, er initiativet ”Danske Digterruter” nu åbnet for offentligheden. Det kan følges via initiativets hjemmeside. Foreløbig er 19 danske digtere repræsenteret, således at man nu kan følge i sporet på de pågældende i de lokaliteter, som er blevet valgt som repræsentative. For Johannes Jørgensens vedkommende blev det en rundvandring i Svendborg, hvor man på udvalgte steder kan lytte sig til beretning om stedets relevans for Jørgensen og til skønsang, hvor en sangerinde synger sange til tekster af vores digter. Komponisten til alle sangerne er organisten ved den lokale Vor Frue kirke Chr. Balslev. Desværre har man ikke taget Carl Nielsen med her, men det var nu engang initiativtagernes valg. Om initiativet bliver en succes, vil tiden kun vise, men det er under alle omstændigheder endnu et skridt på vejen for at gøre opmærksom på vores digter. Til hjælp for interesserede er der blevet udført en brochure, som ligger fremme på udvalgte steder.

Hjemmesiden er en vigtig funktion for at vise vores ansigt og aktiviteter udad. Den besøges hver uge af et antal der spænder mellem ca. 300 til ca 900 og har siden oprettelsen været besøgt af over 100.000. Dertil kommer en facebookside, som – så vidt jeg kan skønne – når flere mennesker, som ikke er medlem af selskabet.

Frederiksberg d. 10. oktober 2021

Stig Holsting

Formand for Johannes Jørgensen Selskabet

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Anna Saaby | Svar 22.11.2021 23:28

Tak for referatet.
Jeg ser allerede frem til næste sommermøde i * Englesalen" på Østerbro.
Håber selskabet vil arbejde på at arrangere endnu en rejse! (Maria)

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.06 | 13:06

Desværre har Svendborg Kommune ikke sikret adgang for hsndicsppede og kørestolsbrugere

...
16.06 | 17:30

Det børsnoteres , at kørestolsbrugere og hsndicsppede, ikke kan komme ind!
Adgangforholdene tillader det ikke!

...
21.04 | 16:27

Kære Stig Hilsting
Det jeg bare ville sige var køber gerne et eksemplar hvis I fortsat har nogle til salg
Vh TMelchior
Fortsat god dag

...
21.04 | 16:15

Min mail er tmme@regionsjaelland.dk
Mvh Thomas Melchior
Men man skal anføre mail for at kunne sende kommentar/besked

...
Du kan lide denne side