Unik bogsamling og enkelte billeder til salg

Evt. interesserede bedes kontakte Teddy Petersen, som er i besiddelse af samlingen. Teddy Petersen Klostergade 70 8000 Aarhus C Mail: Teddyp@teddyp.dk Telefon 24 44 70 78

To yderligere billeder til salg - se nederst i teksten på denne side.

Alle bøger en indbundne – undtagen dem, hvor der ved titlen står * - og medmindre andet er angivet, er bogen 1. oplag

Kursiverede titler er oversættelser

ded. betyder dedikation til - sign. betyder signeret af

 

 

 

 

 

 

 

År                  Titel                                              Pris                                                          

 

1887             Vers                                                                              650              

1888             Foraarssagn                                                               400              

                      Chateaubriand: Atala                                                 150                                                         

                      Victor Hugo: En dødsdømts sidste Dag               150

1888-90       Mark Twain: Udvalgte Skitser I-III                          300

 

                      Dobbeltbind med                                                         1000

Douglas Jerrold: Fru Caudles Gardinprækener

ded. ”Hospitalsforvalter Fr. Stuckenberg ærbødigst Oversætteren”

(Viggo Stuckenbergs far)

Og Mark Twain: Udvalgte skitser

ded. ”Til Børge Stuckenberg fra hans Ven Oversætteren”

(maleren Børge Stuckenberg – Viggos bror)

                     

1890             En Fremmed                                                               300              

Exlibris Adolph Trier - bd. Anker Kyster                 

1891             Edmond de Goncourt: Dagbog Paris 1870-71     300

Indklæbet: Artikel af Georg Brandes om Goncourt plus nekrolog

Pierre Loti: Lotis Giftermaal                                     250              

Ex Emmy Bendix, 1900

1892             Stemninger                                                                  200              

stemplet professor, dr. med. Fr. C.C. Hansen     

                      Sommer                                                                       1.600           

ded. ”Dr. Georg Brandes ærbødigst fra Forfatteren”

Sommer                                                                       1.400           

ded. ”Redaktør Ernst Brandes og fru Ellen Brandes ærbødigst Johs. J.”

                      Edgar Poe: Arthur Gordon Pyms Hændelser    200

løst titelblad, bindet let slidt                

J.H. Rosny: Vamireh                                                  150               sign. Johan Grove          

1893             Livets Træ                                                                  500

                      ded. ”Til Bøving fra hans ven Johs. J.” – med yderst interessante noter fra

Jørgensens studiekammerat Bøving Petersen                          

1894             Hjemvee                                                                       150                                                         

Bekendelse                                                                 300

”Taarnet” – de to originale årgange indbundet    1100            

sign. ”Denne Bog fik jeg i November 1918 af Katholsk Forlag som Honorar for ”Jomfru Marie Rosenkrans.” Peter Schindler Præst -  Exibris. Peter Schindler (af Ebba Holm) bind: Anker Kyster  Stempel: Udgået af Sankt Andreas Bibliotek

                      ”Taarnet” – de to originale årgange indbundet    600              

1895             Rejsebogen                                                                                      175

1896             Livsløgn og Livssandhed                                       100

                      Livsløgn og Livssandhed (9. oplag 1926)             50

                      Beuron                                                                         350                                                        

1897             Den yderste Dag            2.oplag                                 75              

1898             Lignelser                                                                     1800

                      ded. Viggo Stuckenberg ”fra hans ven Johs. J.”

                      *Lignelser                                                                      50              

                     

Helvedfjender                                                             650              

sign. (Gustav) ”Wied marts 98” – ryggen slidt

                      *Digte MDCCCXCIV-MDCCCXCVIII                        50

Digte MDCCCXCIV-MDCCCXCVIII                        350              

ded. ”Til Hr. Magister ? Jeppesen…Assisi December 1950”

1899             Omvendelse                                                                  75

1900             Vor Frue af Danmark                                                100              

                      En Apostel                                                                   100

Sven Hedin: En Færd gennem Asien                   300              

1901             Eva                                                                                150              

sign. Anna Lise Christmas Møller                           

                      Romersk Mosaik                                                       200                                    

1902             Den hellige Ild                                                               50

                      sign. ”Til minde om Maria Hospitalet til Hr. Dr. Olesen”

                      Romerske Helgenbilleder                                       150              

                      Fioretti                                                                          100

                      *Fioretti (2. gennemsete udgave 1944)                   75

1904             Græs                                                                             200                                                         

                      Lyrik                                                                              600              

sign. ”Til Gøgen” Nov 07 (filminstruktøren Carl Th. Dreyers hustru)
1905             Rejsebilleder                                                              150

Bind: Anker Kyster, mrk EHK i guld

1906             Essays                                                                         150

1907             Blomster og frugter                                                  200              

Bind: Anker Kyster, Exlibris: Finn Christensen

                      Den hellige Frans af Assisi (ryggen slidt)            350              

                      Den yndigste Rose                                                   100

                      Paul Bourget: Emigranten                                        150

1908             I det Høje                                                                     150

1909             Af det Dybe                                                                 250              

ded. ”A. og O.E. från J.J.” (Anne og Ossian Elgström) – rift på forsiden

                      Fra Vesuv til Skagen                                                250              

ded. ”P. Benedikt Fels St. Bendts Dag 1909 i Hengivenhed fra Forf.”

1910             *Lourdes                          Bind revet                          400              

ded. ”Til Jan Ballin Hvide Søndag 1910 med en hjærtelig Lykønskning fra                                            Forfatteren” – tilføjet i anden håndskrift: ”Gave fra Ballin til C.A. Feilberg”

                                                                                                                                  

                      Lourdes                                                                       200

1911             *Indtryk og stemninger                                                                 200              

ded. ”Enkefru Jessen og Frk. Dagmar Jessen med venlig Hilsen fra

Forfatteren”

1912             Det tabte Land                                                           100

                      Den yderste Dag / Græs / Ikke uden Frugt          50              

1913             Bag alle de blaa Bjerge                                           250              

sign. Ellen Hørup Nielsen (Viggo Hørups datter)

                      Goethe-bogen                Ryggen revnet                   50              

ex: Pindborg Særtryk af ”Verden og Vi” februar 1925 om Goethe                                     

                      Min Livsanskuelse                                                    100

                      *Min Livsanskuelse                                                    50

                      ex: Arvid Bengtsson - løst bind

1914             Robert Hugh Benson: Verdens Herre                    200              

2. udgave sign. „Karen Banyon Jul 1924“ – bind Anker Kyster                     

1915             Klokke Roland                                                           250              

1. udgave sign. Ellen Hørup Nielsen (Viggo Hørups datter)

                      Udvalgte Værker 1-7                                                300
                     

H. von Hofmannsthal: Komedien om Enhver      500              

Exlibris: Holger Gabrielsen                 

1916             *I det yderste Belgien                                              75

                      *Den røde Stjærne (Første Bog)                             100

                      Ded: ”Til Erindring om vor fælles Kristendom! Johannes Jørgensen” - slidt

                      *Den røde Stjærne (Første Bog)                             300

Ded: ”Til ”Elena” som Erindring om Assisi 8/12 1923 J.J.”

(Elena er Jørgensens senere hustru Helene Klein – de blev gift 14 år senere)

                      *Taarnet (Anden Bog)                         løs forside     25              

*Af det dybe                                                                  25              

1917             Vælskland (Tredje Bog)                                            250              

ded: ”Til en graanet Elsker af Vælskland fra en lidt yngre Do.

Svendborg 29.VIII.30 Johannes Jørgensen”

1918             *Den slette Tjeners Svar                                         100

                      *Det usyrede Brød (Fjerde Bog)                               25

                      *Ved den skønne Tempeldør (Femte Bog)            25

1919             *Flanderns Løve                                                          25

                      *Guds Kværn (Sjette Bog)                                         50

1920             *Alvernerbjærget                                                       250              

ded. ”Til Kjeld fra Oluf 21/9 41” (to af Johs. Jørgensens sønner)

                      Der er en Brønd som rinder                                     50

1921             *Danimarca                                                                   50

                      Som en Tyv om Natten                                              75

1923             Jorsalafærd 1-2 i to bind                                          100

Jorsalafærd 1-2 i ét bind                                          100

1924             *Breve fra Assisi                                                          70

                      *Giovanni Pascoli: Pavl Fugl fra Firenze                75              

Exlibris: Tage la Cour

1925             *Af Oliventræets Frugt                                             100

                      Johannes Jørgensens skrifter                              200

                      Bind med Alvernerbjærget / Breve fra Assisi / Af Oliventræets Frugt

                      Brig ”Marie” af Svendborg                                      75

1926             *Isblomster                                                                    50

1928             *Fordi stander Landet i Vaade…                              450              

Exlibris: Ebba Holm; to kort fra forfatteren, det ene håndskrevet med citat på

latin og ”Nov. 36 Johannes Jørgensen”

                      Fordi stander Landet i Vaade                                  25

                      stemplet: Jysk-Fynske Statsbanepersonales Bibliothek, Aarhus

                      Fordi stander Landet i Vaade                                  25

                      *Over de valske Mile (Syvende Bog)                                          100

                      Dantestemninger - træsnit af Ebba Holm             650

                      ded: ”Hr. Direktør Fr. Hegel venligst fra Ebba Holm april 1928”
1929             *Don Bosco                                                                 50              

sign Til Mor fra Inger Julen 1941

1930             *Fra det ukendte Frankrig                                         50

1931             Som en Kærte                                                            550              

ded: ”Kære Ivar Berendsen Modtag pr. Post den Bog, jeg vilde have glædet mig over at kunne give Dem i mit Hjem her i Assisi 5.V. 1931 Deres hengivne Johannes Jørgensen”

*Som en Kærte                                                          300

ded: ”Til Hr. Henning Jonassen med Tak for en smuk Oplevelse

Dalum 17.III 1943 Johannes Jørgensen”

*Som en Kærte                                                          450              

ded: ”Hr. Professor, Dr. Harald Høffding i Ærbødighed fra Forfatteren

Assisi, 8.V. 1931” – ryggen i stykker

*Efterslæt                                                                     600              

sign. foto af Jørgensen: ”Til Vennen og Medarbejderen Carl Bergstrøm

Nielsen 16/2/48” og (kopieret?) kladde til digtet ”Georg Hansen in Memoriam”

1932             *Hr. Johansen                                                            125              

1933             Italiensk                                                                        125              

indb. Chr. Færgeman Aalborg – guld på forsiden af bindet: ”H.N. 1932”    

*Bibelsk      sign. Birte Albertsen, K.H.                      25              

                      *Joakims Hjemkomst                                                 25

1934             *Charles Foucauld        slidt i ryggen                     125              

                      F. Herwig: Den hellige Sebastian fra Wedding    25

1936             Pilgrimsbogen                                                           100              

3. udgave - indlagt trykt kort med Jørgensens håndskrift: ”Min Muses Ven, hav Tak for Fest og gode Ord og for den Plads, jeg fik som Gæst ved Hjemmets Bord. Gribsholm, Nov. 1941 Johannes Jørgensen”

1938             Omkring Axen Assisi-Salzburg                             450              

ded fra Jørgensen: ”Til Sveriges Ven fra en ditto” Exlibris: Johannes Lehmann

1941             *Vers fra Vadstena                                                    200              

indlagt trykt kort med Jørgensens håndskrift: ”Min Muses Ven, hav Tak for Fest og gode Ord og for den Plads, jeg fik som Gæst ved Hjemmets Bord. Gribsholm, Nov. 1941 Johannes Jørgensen”

                      *Den hellige Birgitta af Vadstena 1+2 (1943)     500              

ded. i bind 1: ”Med venlig Hilsen fra Forfatteren Gribsholm, Dec. 1941 Johannes Jørgensen” - avisklip med portræt

                      *Digte i Danmark                                                       250              

sign ”Johannes Jørgensen” – avisanmeldelse Oscar Geismar

1945             *Fremmed Frugt                                                         150              

1946             Udvalgte Digte 1884-1944                                       400              

ded: ”Hr. Johan Erik Lunøe med venlig Hilsen fra Forfatteren

Odense 3. XII 1946 Johannes Jørgensen”

                      *Udvalgte Digte 1884-1944                                     300              

sign. dårligt seende ”Johannes Jørgensen”

                      *Ti digte (Gyldendals Julebog 1946)                        50              

Trykt kort fra  Ingeborg Andersen
1947             *Gamle Adresser                                                         25              

Exlibris Pindborg  - Avisklip med Tom Kristensen-anmeldelse

Edmond de Goncourt: Paris 1870-71                                            100              

illustreret af  Palle Nielsen – med slidt smudsbind                    
1948             *Fyen og andre Digte    ryg løsnet                            25              

Giovanni Papini: Breve til Menneskene                   50              

1949             Mit Livs Legende I-II                                                 175
1956             Sangen om vor Broder Sol                                     125

                      illu: Kjeld Heltoft - Exlibris: Anders Fleischer

                      *Sangen om vor Broder Sol                                   175              

illu: Kjeld Heltoft

sign: ”Til Ib! Med de venligste hilsner og de største forhåbninger fra Kjeld 1957”

(Kjeld er Jørgensens søn)

1959             Orion over Assisi - og andre efterladte arbejder   50

                      Mit Livs Legende 2 bind                                          174

1961             Imellem Nattens Stjærner                                       350              

Gyldendals smaa Digtsamlinger - Indsat postkort fra 1946 til Johannes Lehmann, hvor Jørgensen beder ham om ikke at indstille ham til en orden (Dekoration)

Ex Johannes Lehmann

1966             *Taarnet      Gyldendals Ugebøger                            25              

1976             *Den hellige Frans         Katolsk Forlag                    25              

1981             Taarnet                                                                        150              

Fotografisk optryk v Billeskov-Jansen

 

 

 

Johannes Jørgensen på andre sprog

 

1898             Le Néant et la Vie                                                      200              

ded ”Hr. Johan Rohde venligst fra Johs. J.”

1898             Das Reisebuch                                                          450              

ded „Hendes Naade Lehnsbaronesse P. Rosenørn-Lehn i Hengivenhed fra Forfatteren af ”Reisebogen”

Das Reisebuch                                                          450

ded. „…P. Michael Hanoenmann … Von Verfasser Weisser Sonntag 1910

1906             Römische Heiligenbilder                                         200

1908             Geschichte der dänischen Literatur                    450              

ded. „Valdemar Vedel i Venskab fra Forfatteren”

Geschichte der dänischen Literatur                    600              

ded. „G.B. von seinem Freunde Johs. J.“ (Georg Brandes)

1908             J.K. Huysmans                                                           450              

ded. „Til Harald Nielsen fra Johannes Jørgensen”

1916             La Cloche Roland                                                      100              

udgivet af ”Den Katolske Komite for fransk Propaganda til Udlændinge”

                      Il Pellegrinaggio della mia vita                              300

1917             Dans l´extrême Belgique                                        200

ca 1920        Santa Caterina da Siena                                         100              

uden årstal – ded: ”Omaggio dell´Autore” (Hilsen fra forfatteren)

1926             La Verna                                                                      150

Olivæ Fructus                                                            200              

oversat til fransk af Andrée Carof – ded.”Til Hr. Dr. Søren Haller dette 1ste Bind af ”Det ukendte Frankrig” med Forfatterens Hilsen Assisi 15.V.30 Johannes Jørgensen”

1954             Saint Bridget of Sweden, bind 1                            100              

ded. “To Father Abbot with filial devotion on the occasion of his first Visit to Scandinavia Benedictina Easter 1962, Hugh, OSB”

1981             Piero Mirti: Johannes Joergensen poeta             150

Mirti er advokaten, der købte det hus, Jørgensen lejede i Assisi

1983             San Francisco d´Assisi                                                                   50

 

 

 

Bøger med bidrag af Johannes Jørgensen eller med tilknytning til hans liv og kreds

 

1862             Thomas a Kempis: En Sjæls Samtale med sig selv  125      

Sign. Alex Garff / Agnes Olsen

1888             Viggo Stuckenberg: I Gennembrud                        1000            

ded ”Johannes Jørgensen fra hans Ven Forf.” –

1889             L. von Hammerstein: Erinnerungen eines alten

Lutheraners, oversat til svensk „Edgar”                 350              

ded: ”Til Författeren Johs. Jørgensen met beundran och tack från Alexis Wiberg (?) – videre ded: ”Till min fru - Johs.J. 19.nov br. 1901”

1889-90       Af Dagens Krønike Tidsskrift red. P. Nansen      200              

det udkomne  - enkelte bidrag af Jørgensen

1890             Danmark. Illustreret Kalender 1890                      125              

med orig. Bidrag af Jørgensen (og flere)

1893             Sophus Michaëlis: Solblomster                              650

ded: ”Hr. Johannes Jørgensen med venlig hilsen fra Forf.”

1894             Viggo Stuckenberg: Den vilde Jæger                    300              

ded: ”Dr.phil. Edv. Brandes ærbødigst fra Forf.” – forside løs

1895             Sophus Claussen: Kitty                                            1400            

”Til Fru Johannes Jørgensen – Sophus Claussen”

tilskrift: ”Dec. 1915

                      For de var to, som blev sammen gift,

                      Thi de havde vundet hinanden kær

                      Og Taarer flød der af den Bedrift,

                      Savn, naar de skiltes, Sorg, var de nær.”                                                                                                      Sign ”Sophus Claussen”

1897             *Sol                                                                               350              

ded. “Til Else fra Viggo” (Viggo´s søster) rep. I ryggen

1898             C.E. Jensen: Vore Dages Digtere                          150              

med træsnit af Kongstad Rasmussen - portræt af Jørgensen

1902             Alfr. Ipsen: Georg Brandes                                      125               3 bind i eet

1904             Léon Bloy: Mon Journal                                           500               om Bloys tid i Danmark 1896-1900 – også om Jørgensen - tilskrevet: Fra Edward Brandes Bibliotek – og tilføjet ”Fra Georg Brandes Bibliotek”

Hjalmar Christensen: Danske digtere i nutiden  100

bind: Chr. Hendriksen & Søn, Skive

1906             *Alfr. Ipsen: Litterære Portræter                             100              

1907             Vilh. Østergaard: Illustr. Dansk Literaturhistorie    100

1909             *Erik Brogren: Sångerna – om Lif och Död         650

                      Jørgensens eget eksemplar - ded. ”Helden (?) Johannes Jørgensen med

                      hjertelig hälsning från den (?) Författeren”

1912             Georges Rodenbach: Det døde Brügge               100               forord af Jørgensen – exlibris Arne Poulsen

1915             *Th. Fritsche: St. Kamillus og hans Orden          100               forord af Jørgensen – løs i ryggen

1917             *Charles Baudelaire: Digte                                       100               oversat af bl.a. Jørgensen - 64 af 75 Presse-Eksemplarer

1918             *Sophus Claussen: Kitty (2.oplag)                          250               ded: “Til Bøving-Petersen fra Soph. Claussens 6.6.18”

1919             *Nordiske Digteres Nytaarsgave 1919                100               nr. 734 af 950 - plettet, løst bind

1920             Bogen til Frankrig                                                     200               exl. Paul Sørensen

1924             *Giovanni Papini: Kristi Livs Historie                      50               forord af Jørgensen – løst bind

1926             Alexandra Maseron: Assise                                     150               trykt tilegnelse: “A mon cher ami Johannes Joergensen – En souvenir des heures radieuses que nous avon passes ensemble á Assise. A.M.”

1928             Otto Rung: Edgar Allan Poe – Digte                     650               Jørgensens eget eksempel med exlibris og ded: ”Til Digteren Johannes Jørgensen i Taknemlighed, fordi De først af alle lærte os at lske Edgar Poes Digtning. Fra Deres ærbødige Otto Rung 14-9-28.”

                      Harald Schiller: Diktare och Idealister                   100

1929             Sven Lange: Meninger om Litteratur                                          100

1931             Gabriel Miro: Skikkelser paa Jesu Vej                    50               forord af Jørgensen

1932             De fynske øer                                                             200               forord af Jørgensen       

1933             Willibrord Verkade: Die Unruhe zu Gott                250

*Selma Lagerlöf & Johannes Jørgensen:

*Fra Bibelens Byer                                                   100               hæfte Gyldendalske Boghandel ved A.M. Sunesen

 

1936             Peter Schindler: Mogens Ballin                              200               ded:”Til Ivan Meyers Søn og Svigerdatter denne bog om en anden, der er runden af de Horsens Jøders Rod – fra hans søn Olaf Jan Ballin O. Præm.”

1941             Kongen han rider                                                      200               nr 374 af 700 trykte

1944             Jørgen Andersen: Viggo Stuckenberg og

hans Samtid, to bind                                                 150

1945             Johannes Jørgensen Manuskripter                         50               nr 292 af 600

1946             *Jørgen Andersen: Breve fra Johannes Jørgensen

til Viggo Stuckenberg                                                 250               ded: ”Hr. Gunnar Skærbæk til minde om Assisi og en gammel Assisi-boer 20.VIII 1950 Johannes Jørgensen”

                      Emil Frederiksen: Johannes Jørgensens ungdom 100

Emil Frederiksen: Johannes Jørgensens ungdom     200     ded: ”Til Helge Topsøe-

Jensen paa ½-100-Aars-Dagen fra hans dybt beundrende og inderligt charmerede Emil Frederiksen”

                      Digte til Mor – forord af Hans Brix                            50               digt af Jørgensen

1948             Dansk Litteratur- og Teaterkritik                          100               Frederik Nielsen – med C.E. Jensens syrlige anmeldelse af ”Vers”

1956             Peter Schindler: Dage i Norditalien                        550               indklæbet to postkort fra forfatteren og et længere brev, hvor Schindler fra Vatikanet bl.a. skriver ”…det har ofte æklet mig at se, hvordan han [J.J.] logrede, hvor der var Ære og Penge at haabe…” – ”Vatikanet spiste ham af med et Ridderkors, der ogsaa gaves til en velgørende Murermester…” ExLibris: Johannes Lehmann

1951             *Aage Welblund: Omkring den litterære Cafe    200

ca 1955        Årets gang i tolv digte                                             150               ded ”Til Georg Andresen med venlig hilsen fra Thormod Kidde”, som har illustreret.

Jørgensens digt ”Vor søster sne” ExLibris: Georg Andresen 27/250

Årets gang i tolv digte                                             250               sign. bagest af dårligt seende ”Johannes Jørgensen-  nr.82/250

1957             Digternes Frederiksberg                                                                 50

1963             *W. Glyn Jones: Johannes Jørgensens modne år 125

1966             *Johannes Jørgensen                                             100               Hæfte på italiensk, udgivet på Jørgensens 100-års-dag af en komite i Assisi, der vil ære byens æresborger

Emil Frederiksen: Johannes Jørgensen              100               Hæfte på italiensk, udgivet på Jørgensens 100-års-dag af Svendborg kommune – nr 218 af 250 trykte

1966             De lange vandringer                                                   50

1969             W. Glyn Jones: Johannes Jörgensen                  100

1982             *Johnny Kondrup: Levned og Tolkninger –            150

Studier i nordisk selvbiografi

1984             Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds   175               To bind, indbundet og med smudsbind

1989             *Inge Lise Rasmussen Pin:

Johannes Jørgensens veje omkring Siena         75

1992             *Keld Zereunith: Fra klodens værksted                  75

1996             *Hanne Engberg: En digters historie                      50               Helge Rode 1870-1937

2001             *Essays om den tidligere modernisme               100               red. Peer E. Sørensen

2005             *Jesper Vaczy Kragh: Kampen om livsanskuelse  150

2006             *Francesco Santucci: Johs. Jørgensen e Assisi  250             italiensk bog i 50-året for Jørgensens død – mange ukendte fotos

2006             Teddy Petersen: Et menneske kommer derhen.. 150           

2008             *Teddy Petersen: Johs. Jørgensen as journalist   25            Særtryk fra Società Internazionale di Studi Francescani

2010             *Mogens Ballins værksted                                     125               udgivet af Vejen Museum

Uden år        Emil Frederiksen: Johannes Jørgensen              200               Særtryk af ”Edda” – ded: ”Hr. professor Dr. phil. Vald. Vedel med venlig hilsen Emil Frederiksen”

Uden år        *Paolo Mirti: Il Signor Giovanni                              150               Hæfte på italiensk om

Jørgensen – enkelte oversættelser af hans digte

 

 

 

 

Andet materiale

 

1893             Akvarel af Børge Stuckenberg                                 1800       sign. ”B. Stuckenberg 93”

                      Original indramning 53x43; passepartout; billedmål 37x26,5 cm

 

1898             Portræt af Johs. Jørgensen,

Trykt træsnit af Kongstad Rasmussen                   200               fra bogen ”Vore Dages Digtere” af C.E. Jensen

 

1931             Tegning af San Francesco kirken                            650              

sign ””Assisi Maj 1931 S. Francesco St. Ussing”

Indrammet 61,5x44 cm; billedmål 48x33,5 cm

 

1998             VHS-bånd ”Bag alle de blå bjerge”                          100              

Ebbe Kyrø: En biografi om Johannes Jørgensen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.12 | 22:24

Jeg er interesseret i de to bind om Birgitta af Vadstena

...
29.10 | 13:09

Er det muligt at få et eksemplar af nyhedsbrevet nr 3, 2017, eller alternativt en (mail med) fotokopi af artiklen side 3-11 “Sangen om Anita”? På forhånd tak.

...
06.07 | 10:30

Jeg vil gerne hvis det er muligt købe et eksemplar af Johannes Jørgensens Den hellige Frans af Asssi.

...
21.05 | 10:11

Hej. Min kone var medlem til hun døde i 2016. Hun havde mange bøger af Joh. J. Jeg vil gerne forære dem til J.J.-Selskabet. Hvordan, hvornår og hvor? Har bil.

...
Du kan lide denne side