Unik bogsamling og enkelte billeder til salg

Salg af bogsamling

Alle bøger en indbundne – undtagen dem, hvor der ved titlen står * - og medmindre andet er angivet, er bogen 1. oplag
Kursiverede titler er oversættelser
ded. betyder dedikation til - sign. betyder signeret af

År Titel Pris

1887 Vers 650
1888 Foraarssagn 400
Chateaubriand: Atala 150
Victor Hugo: En dødsdømts sidste Dag 150
1888-90 Mark Twain: Udvalgte Skitser I-III 300

Dobbeltbind med 1000
Douglas Jerrold: Fru Caudles Gardinprækener
ded. ”Hospitalsforvalter Fr. Stuckenberg ærbødigst Oversætteren”
(Viggo Stuckenbergs far)
Og Mark Twain: Udvalgte skitser
ded. ”Til Børge Stuckenberg fra hans Ven Oversætteren”
(maleren Børge Stuckenberg – Viggos bror)

1890 En Fremmed 300
Exlibris Adolph Trier - bd. Anker Kyster
1891 Edmond de Goncourt: Dagbog Paris 1870-71 300
Indklæbet: Artikel af Georg Brandes om Goncourt plus nekrolog
1892 Stemninger 200
stemplet professor, dr. med. Fr. C.C. Hansen
Sommer 1.600
ded. ”Dr. Georg Brandes ærbødigst fra Forfatteren”
Sommer 1.400
ded. ”Redaktør Ernst Brandes og fru Ellen Brandes ærbødigst Johs. J.”
Edgar Poe: Arthur Gordon Pyms Hændelser 200
løst titelblad, bindet let slidt
J.H. Rosny: Vamireh 150 sign. Johan Grove
1893 Livets Træ 500
ded. ”Til Bøving fra hans ven Johs. J.” – med yderst interessante noter fra
Jørgensens studiekammerat Bøving Petersen
1894 Hjemvee 150
Bekendelse 300
”Taarnet” – de to originale årgange indbundet 1.100
1895 Rejsebogen 175
1896 Livsløgn og Livssandhed 100
Livsløgn og Livssandhed (9. oplag 1926) 50
Beuron 350
1898 Lignelser 1800
ded. Viggo Stuckenberg ”fra hans ven Johs. J.”
*Lignelser 50
*Digte MDCCCXCIV-MDCCCXCVIII 50
Digte MDCCCXCIV-MDCCCXCVIII 350
ded. ”Til Hr. Magister ? Jeppesen…Assisi December 1950”
1900 En Apostel 100
Sven Hedin: En Færd gennem Asien 300
1901 Eva 150
sign. Anna Lise Christmas Møller
Romersk Mosaik 200
1902 Romerske Helgenbilleder 150
Fioretti 100
1904 Græs 200
Lyrik 600
sign. ”Til Gøgen” Nov 07 (filminstruktøren Carl Th. Dreyers hustru)
1905 Rejsebilleder 150
Bind: Anker Kyster, mrk EHK i guld
1906 Essays 150
1907 Blomster og frugter 200
Bind: Anker Kyster, Exlibris: Finn Christensen
Den hellige Frans af Assisi (ryggen slidt) 350
Den yndigste Rose 100
Paul Bourget: Emigranten 150
1908 I det Høje 150
1909 Af det Dybe 250
ded. ”A. og O.E. från J.J.” (Anne og Ossian Elgström) – rift på forsiden
Fra Vesuv til Skagen 250
ded. ”P. Benedikt Fels St. Bendts Dag 1909 i Hengivenhed fra Forf.”
1910 *Lourdes Bind revet 400
ded. ”Til Jan Ballin Hvide Søndag 1910 med en hjærtelig Lykønskning fra Forfatteren” – tilføjet i anden håndskrift: ”Gave fra Ballin til C.A. Feilberg”
Lourdes 200
1911 *Indtryk og stemninger 200
ded. ”Enkefru Jessen og Frk. Dagmar Jessen med venlig Hilsen fra
Forfatteren”
1912 Det tabte Land 100
Den yderste Dag / Græs / Ikke uden Frugt 50
1913 Bag alle de blaa Bjerge 250
sign. Ellen Hørup Nielsen (Viggo Hørups datter)
Goethe-bogen Ryggen revnet 50
ex: Pindborg Særtryk af ”Verden og Vi” februar 1925 om Goethe
Min Livsanskuelse 100
*Min Livsanskuelse 50
ex: Arvid Bengtsson - løst bind
1914 Robert Hugh Benson: Verdens Herre 200
2. udgave sign. „Karen Banyon Jul 1924“ – bind Anker Kyster
1915 Klokke Roland 250
1. udgave sign. Ellen Hørup Nielsen (Viggo Hørups datter)
Udvalgte Værker 1-7 300
H. von Hofmannsthal: Komedien om Enhver 500
Exlibris: Holger Gabrielsen
1916 *Den røde Stjærne (Første Bog) 100
Ded: ”Til Erindring om vor fælles Kristendom! Johannes Jørgensen” - slidt
*Den røde Stjærne (Første Bog) 300
Ded: ”Til ”Elena” som Erindring om Assisi 8/12 1923 J.J.”
(Elena er Jørgensens senere hustru Helene Klein – de blev gift 14 år senere)
*Taarnet (Anden Bog) løs forside 25
*Af det dybe 25
1917 Vælskland (Tredje Bog) 250
ded: ”Til en graanet Elsker af Vælskland fra en lidt yngre Do.
Svendborg 29.VIII.30 Johannes Jørgensen”
1918 *Den slette Tjeners Svar 100
*Det usyrede Brød (Fjerde Bog) 25
*Ved den skønne Tempeldør (Femte Bog) 25
1919 *Flanderns Løve 25
*Guds Kværn (Sjette Bog) 50
1920 *Alvernerbjærget 250
ded. ”Til Kjeld fra Oluf 21/9 41” (to af Johs. Jørgensens sønner)
Der er en Brønd som rinder 50
1921 Som en Tyv om Natten 75
1923 Jorsalafærd 1-2 i to bind 100
Jorsalafærd 1-2 i ét bind 100
1924 *Giovanni Pascoli: Pavl Fugl fra Firenze 75
Exlibris: Tage la Cour
1925 *Af Oliventræets Frugt 100
Johannes Jørgensens skrifter 200
Bind med Alvernerbjærget / Breve fra Assisi / Af Oliventræets Frugt
Brig ”Marie” af Svendborg 75
1926 *Isblomster 50
1928 *Fordi stander Landet i Vaade… 450
Exlibris: Ebba Holm; to kort fra forfatteren, det ene håndskrevet med citat på
latin og ”Nov. 36 Johannes Jørgensen”
Fordi stander Landet i Vaade 25
stemplet: Jysk-Fynske Statsbanepersonales Bibliothek, Aarhus
Fordi stander Landet i Vaade 25
*Over de valske Mile (Syvende Bog) 100
Dantestemninger - træsnit af Ebba Holm 650
ded: ”Hr. Direktør Fr. Hegel venligst fra Ebba Holm april 1928”
1931 Som en Kærte 550
ded: ”Kære Ivar Berendsen Modtag pr. Post den Bog, jeg vilde have glædet mig over at kunne give Dem i mit Hjem her i Assisi 5.V. 1931 Deres hengivne Johannes Jørgensen”
*Som en Kærte 300
ded: ”Til Hr. Henning Jonassen med Tak for en smuk Oplevelse
Dalum 17.III 1943 Johannes Jørgensen”
*Som en Kærte 450
ded: ”Hr. Professor, Dr. Harald Høffding i Ærbødighed fra Forfatteren
Assisi, 8.V. 1931” – ryggen i stykker
*Efterslæt 600
sign. foto af Jørgensen: ”Til Vennen og Medarbejderen Carl Bergstrøm
Nielsen 16/2/48” og (kopieret?) kladde til digtet ”Georg Hansen in Memoriam”
1932 *Hr. Johansen 125
1933 Italiensk 125
indb. Chr. Færgeman Aalborg – guld på forsiden af bindet: ”H.N. 1932”
*Bibelsk sign. Birte Albertsen, K.H. 25
*Joakims Hjemkomst 25
1934 *Charles Foucauld slidt i ryggen 125
F. Herwig: Den hellige Sebastian fra Wedding 25
1936 Pilgrimsbogen 100
3. udgave - indlagt trykt kort med Jørgensens håndskrift: ”Min Muses Ven, hav Tak for Fest og gode Ord og for den Plads, jeg fik som Gæst ved Hjemmets Bord. Gribsholm, Nov. 1941 Johannes Jørgensen”
1938 Omkring Axen Assisi-Salzburg 450
ded fra Jørgensen: ”Til Sveriges Ven fra en ditto” Exlibris: Johannes Lehmann
1941 *Vers fra Vadstena 200
indlagt trykt kort med Jørgensens håndskrift: ”Min Muses Ven, hav Tak for Fest og gode Ord og for den Plads, jeg fik som Gæst ved Hjemmets Bord. Gribsholm, Nov. 1941 Johannes Jørgensen”
*Den hellige Birgitta af Vadstena 1+2 (1943) 500
ded. i bind 1: ”Med venlig Hilsen fra Forfatteren Gribsholm, Dec. 1941 Johannes Jørgensen” - avisklip med portræt

*Digte i Danmark 250
sign ”Johannes Jørgensen” – avisanmeldelse Oscar Geismar
1945 *Fremmed Frugt 150
1946 Udvalgte Digte 1884-1944 400
ded: ”Hr. Johan Erik Lunøe med venlig Hilsen fra Forfatteren
Odense 3. XII 1946 Johannes Jørgensen”
*Udvalgte Digte 1884-1944 300
sign. dårligt seende ”Johannes Jørgensen”
*Ti digte (Gyldendals Julebog 1946) 50
Trykt kort fra Ingeborg Andersen
1947 *Gamle Adresser 25
Exlibris Pindborg - Avisklip med Tom Kristensen-anmeldelse
Edmond de Goncourt: Paris 1870-71 100
illustreret af Palle Nielsen – med slidt smudsbind
1948 *Fyen og andre Digte ryg løsnet 25
Giovanni Papini: Breve til Menneskene 50
1949 Mit Livs Legende I-II 175
1956 Sangen om vor Broder Sol 125
illu: Kjeld Heltoft - Exlibris: Anders Fleischer
*Sangen om vor Broder Sol 175
illu: Kjeld Heltoft
sign: ”Til Ib! Med de venligste hilsner og de største forhåbninger fra Kjeld 1957”
(Kjeld er Jørgensens søn)
1959 Orion over Assisi - og andre efterladte arbejder 50
Mit Livs Legende 2 bind 174
1961 Imellem Nattens Stjærner 350
Gyldendals smaa Digtsamlinger - Indsat postkort fra 1946 til Johannes Lehmann, hvor Jørgensen beder ham om ikke at indstille ham til en orden (Dekoration)
Ex Johannes Lehmann
1966 *Taarnet Gyldendals Ugebøger 25
1976 *Den hellige Frans Katolsk Forlag 25

Johannes Jørgensen på andre sprog

1898 Le Néant et la Vie 200
ded ”Hr. Johan Rohde venligst fra Johs. J.”
1898 Das Reisebuch 450
ded „Hendes Naade Lehnsbaronesse P. Rosenørn-Lehn i Hengivenhed fra Forfatteren af ”Reisebogen”
Das Reisebuch 450
ded. „…P. Michael Hanoenmann … Von Verfasser Weisser Sonntag 1910
1906 Römische Heiligenbilder 200
1908 Geschichte der dänischen Literatur 450
ded. „Valdemar Vedel i Venskab fra Forfatteren”
Geschichte der dänischen Literatur 600
ded. „G.B. von seinem Freunde Johs. J.“ (Georg Brandes)
1908 J.K. Huysmans 450
ded. „Til Harald Nielsen fra Johannes Jørgensen”
1916 La Cloche Roland 100
udgivet af ”Den Katolske Komite for fransk Propaganda til Udlændinge”
Il Pellegrinaggio della mia vita 300
1917 Dans l´extrême Belgique 200
ca 1920 Santa Caterina da Siena 100
uden årstal – ded: ”Omaggio dell´Autore” (Hilsen fra forfatteren)
1926 La Verna 150
Olivæ Fructus 200
oversat til fransk af Andrée Carof – ded.”Til Hr. Dr. Søren Haller dette 1ste Bind af ”Det ukendte Frankrig” med Forfatterens Hilsen Assisi 15.V.30 Johannes Jørgensen”
1954 Saint Bridget of Sweden, bind 1 100
ded. “To Father Abbot with filial devotion on the occasion of his first Visit to Scandinavia Benedictina Easter 1962, Hugh, OSB”
1981 Piero Mirti: Johannes Joergensen poeta 150
Mirti er advokaten, der købte det hus, Jørgensen lejede i Assisi
1983 San Francisco d´Assisi 50

Bøger med bidrag af Johannes Jørgensen eller med tilknytning til hans liv og kreds

1862 Thomas a Kempis: En Sjæls Samtale med sig selv 125
Sign. Alex Garff / Agnes Olsen
1888 Viggo Stuckenberg: I Gennembrud 1000
ded ”Johannes Jørgensen fra hans Ven Forf.” –
1889 L. von Hammerstein: Erinnerungen eines alten
Lutheraners, oversat til svensk „Edgar” 350
ded: ”Til Författeren Johs. Jørgensen met beundran och tack från Alexis Wiberg (?) – videre ded: ”Till min fru - Johs.J. 19.nov br. 1901”
1889-90 Af Dagens Krønike Tidsskrift red. P. Nansen 200
det udkomne - enkelte bidrag af Jørgensen
1890 Danmark. Illustreret Kalender 1890 125
med orig. Bidrag af Jørgensen (og flere)
1893 Sophus Michaëlis: Solblomster 650
ded: ”Hr. Johannes Jørgensen med venlig hilsen fra Forf.”
1894 Viggo Stuckenberg: Den vilde Jæger 300
ded: ”Dr.phil. Edv. Brandes ærbødigst fra Forf.” – forside løs
1895 Sophus Claussen: Kitty 1400
”Til Fru Johannes Jørgensen – Sophus Claussen”
tilskrift: ”Dec. 1915
For de var to, som blev sammen gift,
Thi de havde vundet hinanden kær
Og Taarer flød der af den Bedrift,
Savn, naar de skiltes, Sorg, var de nær.” Sign ”Sophus Claussen”
1897 *Sol 350
ded. “Til Else fra Viggo” (Viggo´s søster) rep. I ryggen
1898 C.E. Jensen: Vore Dages Digtere 150
med træsnit af Kongstad Rasmussen - portræt af Jørgensen
1902 Alfr. Ipsen: Georg Brandes 125 3 bind i eet
1904 Léon Bloy: Mon Journal 500 om Bloys tid i Danmark 1896-1900 – også om Jørgensen - tilskrevet: Fra Edward Brandes Bibliotek – og tilføjet ”Fra Georg Brandes Bibliotek”
Hjalmar Christensen: Danske digtere i nutiden 100
bind: Chr. Hendriksen & Søn, Skive
1906 *Alfr. Ipsen: Litterære Portræter 100
1907 Vilh. Østergaard: Illustr. Dansk Literaturhistorie 100
1909 *Erik Brogren: Sångerna – om Lif och Död 650
Jørgensens eget eksemplar - ded. ”Helden (?) Johannes Jørgensen med
hjertelig hälsning från den (?) Författeren”
1915 *Th. Fritsche: St. Kamillus og hans Orden 100 forord af Jørgensen – løs i ryggen
1918 *Sophus Claussen: Kitty (2.oplag) 250 ded: “Til Bøving-Petersen fra Soph. Claussens 6.6.18”
1919 *Nordiske Digteres Nytaarsgave 1919 100 nr. 734 af 950 - plettet, løst bind
1920 Bogen til Frankrig 200 exl. Paul Sørensen
1924 *Giovanni Papini: Kristi Livs Historie 50 forord af Jørgensen – løst bind
1926 Alexandra Maseron: Assise 150 trykt tilegnelse: “A mon cher ami Johannes Joergensen – En souvenir des heures radieuses que nous avon passes ensemble á Assise. A.M.”
1928 Otto Rung: Edgar Allan Poe – Digte 650 Jørgensens eget eksempel med exlibris og ded: ”Til Digteren Johannes Jørgensen i Taknemlighed, fordi De først af alle lærte os at lske Edgar Poes Digtning. Fra Deres ærbødige Otto Rung 14-9-28.”
Harald Schiller: Diktare och Idealister 100
1929 Sven Lange: Meninger om Litteratur 100
1931 Gabriel Miro: Skikkelser paa Jesu Vej 50 forord af Jørgensen
1932 De fynske øer 200 forord af Jørgensen
1933 Willibrord Verkade: Die Unruhe zu Gott 250
*Selma Lagerlöf & Johannes Jørgensen:
*Fra Bibelens Byer 100 hæfte Gyldendalske Boghandel ved A.M. Sunesen
1936 Peter Schindler: Mogens Ballin 200 ded:”Til Ivan Meyers Søn og Svigerdatter denne bog om en anden, der er runden af de Horsens Jøders Rod – fra hans søn Olaf Jan Ballin O. Præm.”
1941 Kongen han rider 200 nr 374 af 700 trykte
1944 Jørgen Andersen: Viggo Stuckenberg og
hans Samtid, to bind 150
1945 Johannes Jørgensen Manuskripter 50 nr 292 af 600
1946 *Jørgen Andersen: Breve fra Johannes Jørgensen
til Viggo Stuckenberg 250 ded: ”Hr. Gunnar Skærbæk til minde om Assisi og en gammel Assisi-boer 20.VIII 1950 Johannes Jørgensen”
Emil Frederiksen: Johannes Jørgensens ungdom 100
Emil Frederiksen: Johannes Jørgensens ungdom 200 ded: ”Til Helge Topsøe-
Jensen paa ½-100-Aars-Dagen fra hans dybt beundrende og inderligt charmerede Emil Frederiksen”
Digte til Mor – forord af Hans Brix 50 digt af Jørgensen
1948 Dansk Litteratur- og Teaterkritik 100 Frederik Nielsen – med C.E. Jensens syrlige anmeldelse af ”Vers”
1951 *Aage Welblund: Omkring den litterære Cafe 200
ca 1955 Årets gang i tolv digte 150 ded ”Til Georg Andresen med venlig hilsen fra Thormod Kidde”, som har illustreret.
Jørgensens digt ”Vor søster sne” ExLibris: Georg Andresen 27/250
Årets gang i tolv digte 250 sign. bagest af dårligt seende ”Johannes Jørgensen- nr.82/250
1957 Digternes Frederiksberg 50
1963 *W. Glyn Jones: Johannes Jørgensens modne år 125
1966 *Johannes Jørgensen 100 Hæfte på italiensk, udgivet på Jørgensens 100-års-dag af en komite i Assisi, der vil ære byens æresborger
Emil Frederiksen: Johannes Jørgensen 100 Hæfte på italiensk, udgivet på Jørgensens 100-års-dag af Svendborg kommune – nr 218 af 250 trykte
1966 De lange vandringer 50
1969 W. Glyn Jones: Johannes Jörgensen 100
1982 *Johnny Kondrup: Levned og Tolkninger – 150
Studier i nordisk selvbiografi
1984 Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds 175 To bind, indbundet og med smudsbind
1989 *Inge Lise Rasmussen Pin:
Johannes Jørgensens veje omkring Siena 75
1992 *Keld Zereunith: Fra klodens værksted 75
1996 *Hanne Engberg: En digters historie 50 Helge Rode 1870-1937
2001 *Essays om den tidligere modernisme 100 red. Peer E. Sørensen
2005 *Jesper Vaczy Kragh: Kampen om livsanskuelse 150
2006 *Francesco Santucci: Johs. Jørgensen e Assisi 250 italiensk bog i 50-året for Jørgensens død – mange ukendte fotos
2006 Teddy Petersen: Et menneske kommer derhen.. 150
2008 *Teddy Petersen: Johs. Jørgensen as journalist 25 Særtryk fra Società Internazionale di Studi Francescani
2010 *Mogens Ballins værksted 125 udgivet af Vejen Museum
Uden år Emil Frederiksen: Johannes Jørgensen 200 Særtryk af ”Edda” – ded: ”Hr. professor Dr. phil. Vald. Vedel med venlig hilsen Emil Frederiksen”
Uden år *Paolo Mirti: Il Signor Giovanni 150 Hæfte på italiensk om
Jørgensen – enkelte oversættelser af hans digte

Andet materiale

1893 Akvarel af Børge Stuckenberg 1800 sign. ”B. Stuckenberg 93”
Original indramning 53x43; passepartout; billedmål 37x26,5 cm

1898 Portræt af Johs. Jørgensen,
Trykt træsnit af Kongstad Rasmussen 200 fra bogen ”Vore Dages Digtere” af C.E. Jensen

1931 Tegning af San Francesco kirken 650
sign ””Assisi Maj 1931 S. Francesco St. Ussing”
Indrammet 61,5x44 cm; billedmål 48x33,5 cm

1998 VHS-bånd ”Bag alle de blå bjerge” 100
Ebbe Kyrø: En biografi om Johannes Jørgensen

2006 Teddy Petersen: Et menneske
kommer derhen, hvor det vil 100

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Daniel Sørensen | Svar 29.05.2020 22:26

Hej
Jeg har skrevet til jer på mail, men nu kommer beskeden også lige her. Jeg vil gerne købe “Lyrik”, med hilsen i fra Carl Th Dreyer. Den koster 600 kr.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.06 | 17:07

Billedet er malet af Johannes Jørgensens ven , den franske malerinde Andrée Carof

...
19.06 | 12:42

Hej selskab.
Hvem har egentlig lavet dette portræt?

...
07.06 | 13:00

Kære Henk Steeghs
I 1907 udgav Johannes Jørgensen en digtsamling med titlen "Blomster og Frugter".
Johannes Jørgensen Selskabet har den stående til salg for 50

...
07.06 | 10:15

God dag. Jeg leder efter digte af Johannes Jörgensen. Er der nogensinde blevet frigivet et bundt med titlen Blomster of Frugter?
Tak på forhånd.

...
Du kan lide denne side